poniedziałek, 23 sierpnia 2021

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA MAŁYCH DZIECI....RUSZYŁY ZAPISY
 ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE - ,,Uczymy przez zabawę"

Zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe , których program oparty jest na połączeniu wielu sprawdzonych metod dydaktycznych oraz na pedagogice zabawy. Zaletą naszych zajęć jest to, że mogą w nich uczestniczyć rodzice, którzy oprócz aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem będą dumnymi obserwatorami jego postępów. Nagrodą dla wszystkich będzie uśmiech na twarzy każdego dziecka.

 Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć zapoznawczych.


 OBECNIE PROPONUJEMY PAŃSTWU TRZY RODZAJE ZAJĘĆ:

1. OGÓLNOROZWOJOWE  FIGLE MIGLE– dla dzieci od 15 m-ca do 2 r. ż.) 

Odpowiedni rozwój i stan wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi narządami zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, smak oraz węch) już we wczesnym dzieciństwie naszej pociechy, ma kluczowy wpływ na przebieg i odpowiedni rozwój jego przyszłej edukacji. 

Zajęcia ogólnorozwojowe mają umożliwić maluszkom doświadczanie otaczającego je świata, przy pomocy każdego z tych zmysłów. Mają wzbogacać ich wiedzę, rozwijać wyobraźnię i pobudzać chęć do samodzielnej eksploracji. Przede wszystkim stanowią przygodę, która ma stymulować uczenie się poprzez badanie i odkrywanie. 


Zajęcia są prowadzone tak aby dzieci  mogły:

1. Rozwijać percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchowej poprzez:

- rozróżnianie i nazywanie podstawowych kolorów;

-sortowanie przedmiotów wg. określonej metody;

-manipulowanie układankami płaskimi,  obrazkowymi i wtyczkowymi według cech(wielkość, kształt, kolor);

2.  Rozwijać percepcję słuchową poprzez:

- rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne  zwierzęta, dźwięków dochodzących z otoczenia (przyroda, odgłosy ulicy itp.), grupowanie przedmiotów dopasowywanie obrazka do danego dźwięku;

- słuchanie piosenek i krótkich wierszyków, próby powtarzania.

3.  Rozwijać motorykę małą poprzez:

- zagniatanie mas plastycznych ;

-darcie papieru (dowolne, na małe kawałki, zwijanie/rozwijanie kulki z papieru);

- przesypywanie, zbieranie drobnych przedmiotów, odkręcanie zakrętek;

- zapinanie spinaczy na ściance pudełka;

- wrzucanie do pudełka drobnych przedmiotów za pomocą szczypiec kuchennych;

-malowanie farbami, kredkami wypełnianie konturów różnymi  technikami plastycznymi;

-zamykanie/otwieranie pojemników;

-wodzenie palcem po śladzie;

- ćw. grafomotoryczne.


Spotkania organizujemy w każdy wtorek i czwartek o godz. 10.00.

Do grupy zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców. Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 503-799-690.

Serdecznie zapraszamy.2. PSYCHORUCHOWE FIGLE MIGLE-  dla dzieci od 2 do 4 r. ż.”

Celem zajęć jest wyposażenie dziecka w świadomość własnego ciała, usprawnianie ruchowe, świadomość otaczającej przestrzeni i działanie w niej, nauka dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.  Zajęcia  psychoruchowe to również ćwiczenia plastyczno-techniczne, które wprowadzają dziecko w świat twórczości. Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych, ciekawych dla dzieci materiałów plastycznych, wykorzystywanych w różnych formach aktywności, takich jak: rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie z brył i wiele innych. Ćwiczenia wzmacniają duże grupy mięśniowe, a dziecko (nieświadomie) uczy się prawidłowego chwytu, stanowiącego podstawowy czynnik do prawidłowego pisania w dorosłym życiu.

Program realizowany podczas zajęć psychoruchowych:

1. Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej:

-klasyfikowanie przedmiotów rzeczywistych i na ilustracjach zgodnie z przeznaczeniem;

- rozróżnianie i nazywanie podstawowych kolorów;

-kopiowanie sekwencji przedmiotów (dobieranie wg prostego wzoru, dobieranie w pary, memory);

-sortowanie przedmiotów wg. określonych cech (wielkość, kształt, kolor); tworzenie zbiorów; 

-nazywanie i rozróżnianie figur geometrycznych ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

- układanie obrazka z części;

- rozpoznawanie wyglądu graficznego cyfr.

2. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji w przestrzeni:

-rozpoznawanie stron w przestrzeni: w prawo/w lewo -określanie położenia przedmiotów względem siebie („góra”, „dół”, „za”, „przed”, „nad”, „pod”, „na”, „do”, „w”,” obok”).

3. Rozwijanie percepcji słuchowej:

- rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty, zwierzęta, dźwięków dochodzących z otoczenia (przyroda, odgłosy ulicy itp.), grupowanie przedmiotów dopasowywanie obrazka do danego dźwięku (płyta CD „Co to? Kto to?);

- słuchanie piosenek i krótkich wierszyków, próby zapamiętywania;

- sylabizowanie wyrazów; 

4. Rozwijanie mowy czynnej i biernej; 

-formułowanie wypowiedzi słownych;

-odpowiadanie na pytania; 

- nazywanie przedmiotów codziennego użytku, podstawowych czynności, zwierząt;

-rozumienie nazwy cech ilościowych przedmiotów ( mały/ duży, mało/ dużo, więcej/ mniej;) 

- wymienianie w kolejności dni tygodnia; 

 -przeliczanie na konkretach.

5. Ćwiczenie motoryki małej: 

- zagniatanie mas plastycznych ( kula, wałek, placek); 

-darcie papieru (dowolne, na paski, na małe kawałki, zwijanie/rozwijanie kulki z papieru);

- przesypywanie, zbieranie drobnych przedmiotów, odkręcanie zakrętek; 

- zapinanie spinaczy na ściance pudełka; 

- wrzucanie do pudełka drobnych przedmiotów za pomocą szczypiec kuchennych;

-malowanie farbami, kredkami wypełnianie konturów różnymi  technikami plastycznymi;

-nawlekanie korali; 

-zamykanie/otwieranie pojemników;

- cięcie nożyczkami; 

-rysowanie linii prostych, koła itp.;

- ćw. prawidłowego chwytu pisarskiego (nakładka); 

-wodzenie palcem po śladzie; 

-łączenie kropek; 

- ćw. grafomotoryczne; 

-pogrubianie konturów dużych form geometrycznych. 

Zajęcia organizujemy w każdy wtorek i czwartek o godz. 11:15. Do grupy zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców. Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 503-799-690.

 Serdecznie zapraszamy.3. MUZYCZNE FIGLE MIGLE- dla dzieci od 6 miesiąca do 3 lat.


Zapraszamy na zajęcia muzyczne , które:

-korzystnie wpłyną na wszechstronny rozwój Twojego dziecka, w tym na rozwój mowy;

-rozwijają wrodzone zdolności muzyczne dziecka, kształcą czysty śpiew i poczucie rytmu;

-przygotowują dziecko do dalszej edukacji, nie tylko muzycznej – kształcą m.in. uwagę słuchową, koncentrację uwagi oraz pamięć;

-stanowią dobrą formę zajęć grupowych – sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych;

-zaspokajają naturalną potrzebę dziecka (i rodzica) na kontakt z muzyką i ruchem;

-pogłębiają więź rodzica z dzieckiem i podpowiadają, jak aktywnie i ciekawie spędzać wspólny czas.

Zajęcia organizujemy w każdą środę o godz. 10:00-11:00 oraz 11:15-12:15

Do grupy zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców. Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 503-799-690.

 Serdecznie zapraszamy.


„CENNIK i sprawy organizacyjne”

Zajęcia zapoznawcze – oferta jest jednorazowa i dotyczy tylko jednego wybranego rodzaju zajęć. Z powodu ograniczonej ilości dzieci w każdej z grup, termin zajęć zapoznawczych ustalamy z Państwem indywidualnie i jest możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc w danej grupie.


Koszt zajęć – po skorzystaniu z darmowych zajęć zapoznawczych Rodzice mogą opłacić KARNET 4 zajęć w cenie 100,00 zł.

Wszystko w cenie  – zapewniamy wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne oraz materiały plastyczne. 


Warto pamiętać – w przypadku jednej nieobecności na zajęciach, zajęcia nie przepadają! W kolejnym tygodniu, poprzedzającym nieobecność zaległość można „odrobić”. Tym samym KARNET  przedłużony jest o jeden tydzień. Ewentualna kolejna nieobecność wiąże się z tym, że zajęcia traktowane są jako zrealizowane.

Ważne :-) w karnecie jest do Państwa dyspozycji sala zabawowa w której można przebywać przed i po zajęciach.


Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 503-799-690

 Serdecznie zapraszamy.