środa, 24 sierpnia 2016

INFORMACJA

Dzień dobry

Informujemy, że grafik zajęć w Klubie ,,Przy Lasku’’ z powodu remontu pojawi się na stronie z małym opóźnieniem.

Układ i rodzaj zajęć będzie zbliżony do harmonogramu z roku ubiegłego.

Zapraszamy do śledzenia stronyJ


Przepraszamy za chwilowe zamieszanie

czwartek, 19 maja 2016

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DOROSŁYCHZajecia odbywają się w  każdy wtorek o godzinie 17.00.

Konieczność zapisów pod nr tel. 22 648 70 31, 665 795 000

Serdecznie zapraszamy :-)

Zajęcia bezpłatne finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

BEZPŁATNE WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI


Zapraszamy dzieci na bezpłatne warsztaty taneczne dla dzieci, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.00.
konieczne zapisy pod nr tel. 22 648 70 31 lub 665 795 000

Warsztaty finansowane są ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE DLA DOROSŁYCH


Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 17.00

Zajęcia bezpłatne :-) prowadzone w ramach inicjatywy sąsiedzkiej.

Zapraszamy

PLASTYKA DLA DZIECISerdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym  na bezpłatne warsztaty plastyczne w każdy wtorek
 i czwartek w godzinach:

-16.00 – 17.00 -  młodsza grupa
-17.15 – 18.45 -  starsza grupa

Miejsce : Klub ,,Przy Lasku’’ ul. Lasek Brzozowy 2, Warszawa – Natolin 

Zapisy pod numerem telefonu: 22  648 70 31, 665 795 000


Zajęcia finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

DO BIEDRONKI PRZYSZEDŁ ŻUK


wtorek, 10 maja 2016

KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LUBIĘ, SZANUJĘ …NIE ŚMIECĘ’’
I. Postanowienia ogólne: 
Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze’’
Cele konkursu:
1.     Promocja ochrony środowiska.
2.     Kształtowanie świadomości dbania o swoje otoczenie.
3.     Wyzwalanie kreatywności.
4.     Rozwijanie talentów. 
Konkurs trwa od 9 do 31 maja 2016r.
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
o    I kategoria – uczniowie z klas 1-3
o    II kategoria – uczniowie z klas 4-6 
III. Zasady Konkursu
1.     Uczestnik  konkursu wykonuje pracę,  której tematyka powinna dotyczyć głównego hasła:
,,Lubię, szanuję … nie śmiecę’’.
2.     Uczestnik wykonuje pracę, która nie może zawierać w sobie hasła głównego konkursu.
3.     Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
4.     Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
5.     Praca może zostać wykonana dowolną techniką : rysunek, malarstwo, plakat.
6.      Pracę należy wykonać w formacie A4.
7.     Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.
8.     Nadesłane prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą; nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek autora pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz załączony formularz zgłoszeniowy.
9.     Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy,  prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do 31 maja 2016r  na adres:
Klub ,,Przy Lasku’’
ul. Lasek Brzozowy 2
02-792 Warszawa

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
1.     Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
o    zgodność pracy z tematyką,
o    inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
o    ogólne wrażenia estetyczne.
2.      Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
3.     Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca  w danej kategorii wiekowej.
4.     Przewidziana jest nagroda dla szkoły za ilość zgłoszonych prac w konkursie.
5.     Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
6.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 czerwca 2016r.
7.      Termin ogłoszenia wyników i  lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej SM ,,Przy Metrze’’.
8.      Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2016r. o godzinie 11.00 w Klubie ,,Przy Lasku’’ o czym zostaną powiadomieni uczestnicy konkursu.
9.     Z nagrodzonych prac zostanie zorganizowana wystawa.
 VI. Postanowienia końcowe.
1.     Nadesłane oświadczenia, zgłoszenia konkursowe oraz prace nie podlegają zwrotowi.
2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


Na wszelkie pytania w sprawie konkursu chętnie odpowie Justyna Bazylewicz  Tel: 665 795 000
.
 .......................................................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia………………………..

……………………………………………………………………….….
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Szkoła , klasa


ZGŁOSZENIE
Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu plastycznego  pod hasłem:. ,,Lubię, szanuję ….nie śmiecę’’ zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ zgłaszam pracę do konkursu w kategorii wiekowej ……………………………………………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekunaOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ej syna/córki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ a także przechowywanie danych osobowych , ich publikację oraz nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy przez Organizatora.


……………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna
wtorek, 19 kwietnia 2016

TU KÓŁECZKO, TU KÓŁECZKO...

Dzieci podczas wykonywania pracy plastycznej ,,KOTEK''


Na dzisiejszych zajęciach dzieci słuchały krótkiego opowiadania przedszkolu.  Podczas zabawy ruchowej pokazywały i nazywały części swojego ciała  (poznawaliśmy ,,prawą stronę ciała’’).  Bawiły się w grę w kolory, polegającą na szybkim rozpoznawaniu i reagowaniu na polecenia. Tańczyły z chustkami…. psociły i liczyły. Słuchały piosenki o kotku, patrzyły jak powstaje kotek… same wyklejały kotka.  Dmuchały, zbierały, segregowały na kolory piórka , które pogubiła kurka. Witały się i żegnały, poznawały sytuacje, kiedy należy mówić dzień dobry, dziękuję i przepraszam.

Po zajęciach dzieci umyły rączki i poszły na wspólny posiłek... a potem????   ZABAWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! z rówieśnikami w Sali Zabawowej J


środa, 13 kwietnia 2016

CHODZNIE PO ŚLADACH


Miały być to zajęcia plastyczne a okazało się , że były plastyczno-ruchowe J

Dzieci ozdabiały kolorowymi paskami wycięte z papieru stopy, które wykorzystaliśmy do zabawy ruchowej. Zabawa polegała na chodzeniu po poukładanych w różnych kierunkach stopach.

Wielką radość sprawiały dzieciom wykonanie elementów ,,zabawki'' i wykorzystanie ich w zabawie. 
Za każdym razem układ i stopień trudności podczas wędrówki jest inny (mogą pojawić się też odrysowane dłonie).

Przekładanie, układanie, przesuwanie i rozsuwanie stwarza nieprzewidziane, śmieszne sytuacje w które angażują się dzieci i rodzice.

Polecamy ten rodzaj spędzania czasu z dzieckiem J

środa, 6 kwietnia 2016

DAWNO, DAWNO TEMU...Dawno, dawno temu… takimi słowami rozpoczęła się opowieść o smoku J
Jak to w bajkach bywa… był  król, królowa, księżniczka…. a raczej same księżniczki ,królowe i królowie!!!
Dzisiaj w Klubie ,,Przy Lasku’’ na zajęciach dla dzieci, królewskie korony miały charakter niezwykły, bo  wiosenny. Zdobiliśmy je kwiatami ,dzięki czemu legenda  o smoku nie była taka straszna jak na straszną opowieść przystało J  
Podczas zajęć rytmiczno – ruchowych dzieci wyruszyły na spacer do parku, gdzie witały słońce i chwiały się na wietrze jak drzewa. Była też ulubiona zabawa w psotniki!!! Szukaliśmy piórek, które pogubiła kurka. Była też podróż pociągiem i szukanie kolorowych biletów.

Robiliśmy też wiele innych ciekawych rzeczy… mam nadzieję , że dzieci bawiły się tak dobrze,  jak ja J

CZY TO JUŻ WIOSNA?Na zajęciach w Klubie ,,Przy Lasku’’  w grupie dzieci młodszych można było oglądać jak przyroda budzi się do życia J
W runie leśnym pojawiły  się zawilce i  fiołki… a śpiew ptaków ożywiał salę.

Kleiliśmy, wycinaliśmy i układaliśmy  kompozycje z mchu.
Towarzyszył nam zapał do pracy  i skupienie...a efekt? sami zobaczcie J